Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 20 september 2010

Åter igen feltolkad av en journalist!

Citerad i dagens Göteborgs -Post med ett uttalande som jag inte känner igen. Jag är väldigt glad över en fortsatt Alliansregering och hoppas att Miljöpartiet svarar positivt på en invit om samarbete. Om inte så blir fallet verkar Alliansregeringen bli beroende av ett passivt stöd från Sverigedemokraterna. Men ett samarbete med Sverigedemokraterna är naturligtvis uteslutet.