Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 15 januari 2009

Partiledardebatten och Lars Ohly

Igår var det partiledardebatt i riksdagen och där försökte vänsterledaren och feministen Lars Ohly ta poäng genom att ensidigt hävda Israels ansvar i det pågående Hamaskriget. Det är märkligt att denna vänsterman gått i lag med de fundamentalistiska Hamas som förnedrar kvinnor genom sin kvinnosyn. Hur stämmer nu vänsterns feministiska höga svansföring?

Märkligt är också deras argumentet om folkrätt, som bara skulle innebära skyldigheter för Israel- Läs nedan denna artikel av professor i folkrätt Göran Lysén - kanske nåt för vänsterrörelsen att ta del av. Men de verkar hellre sikta in sig på att få nya väljare bland alla palestinasympatisörer i Sverige och där verkar inte fakta vara så noga.

http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/08/gaza-och-rattslaget-ett-traditionellt-folkrattsligt-perspektiv