Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 22 januari 2009

Äktenskapet är mellan en man och en kvinna - vår partimotion.

Vår officiella ståndpunkt:

I onsdags lade vi , kristdemokrater, en partimotion med förslag till en ny juridisk ordning som är lika för hetero- och homosexuella par. Förslaget har sin grund i att kyrkan och staten numera är åtskilda och innebär att en offentlig myndighet kommer att stå för registreringen av alla par.

Vi har föreslagit att äktenskapsbalken ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk. Därmed skiljer man på den strikt rättsliga ordning som staten ska reglera, och äktenskapsbegreppet och kyrkornas ceremoni som har starka filosofiska, traditionella och religiösa dimensioner. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet som de själva önskar. Det kan vara allt från stort kyrkbröllop till att man nöjer sig med själva registreringen.

Regleringen sker, enligt förslaget, genom införande av en civilrättslig samlevnadsbalk kallad Giftermålsbalk. Begreppet äktenskap tas helt bort från lagstiftningen. Både par av olika och av samma kön får enligt denna reglering gifta sig genom en registrering. Staten kommer i sin myndighetsutövning inte göra skillnad på sam- och olikkönade par. Enbart en offentlig myndighet kommer att stå för registreringen, vilket innebär att vigselrätten för exempelvis religiösa samfund upphör.

Äktenskapet och dess ingående tillhör religionsutövningen och för många är den religiösa aspekten oerhört viktig. Staten kan och bör inte ha något inflytande över hur människor väljer att manifestera sin kärlek och få den välsignad. Därmed respekteras religionsfriheten.

Liknande lösningar finns också redan i flera länder världen över.

Med en civilrättslig Giftermålsbalk skulle lagstiftningen bli likadan för alla vuxna par som önskar gifta sig samtidigt som vi respekterar religionsfriheten. För oss är det obegripligt att inte fler hittills sagt sig villiga att medverka till en sådan konstruktiv lösning som skulle kunna samla stora delar av det svenska folket. Vi hoppas att även riksdagsledamöter från andra partier kommer rösta för vår linje senare i vår när votering i riksdagen sker.