Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 16 januari 2009

EU-listan för Kristdemokraterna antagen utan Lennart Sacredeus men med Alf Svensson

Idag har partifullmäktige, partiets högsta beslutande organ, antagit EU - listan för Kristdemokraterna utan att ta med Lennart Sacredeus på listan. Jag tro att detta kommer att inverka negativt på valresultat. Att man i sista stund tog med Alf Svensson och fyra andra kända namn inom KD på listan är mycket bra...Alf skulle varit med från första början och gärna första namn för mig. Trots detta tillrättaläggande i slutet så har denna nomineringsprocess haft många allvarliga brister - se nedan.

1. Bara förtroendevalda ombud fick rösta i provvalet. Alltså cirka 1000 stycken. Ingen vanlig medlemsomröstning tilläts ( vi är cirka 25.000 medlemmar i KD) - ALLA andra borgliga partier har haft medlemsomröstning. Det vill säga de andra borgliga partierna tror sig om att medlemmarna är viktiga för partiet och att de är omdömmesgilla nog att "klara" en provvalsomgång.

2. Hemligt provval - offentligjordes först när EU - listan publicerades. ALLA andra borgliga partier offentliggjorde provvalet så snart det var klart. Inom KD hemlighölls provvalet i nästan fyra (!) månader.

3. Nomineringskommitten valde bort Lennart Sacredeus som inte fick någon plats bland 50 stycken på listan, trots att han kom på fjärde plats i provvalet. SKULLE något annat borgligt parti klara detta mot sina medlemmar?

4. Allvarlig bakläxa för nomineringskommitten när man på partifullmäktige kommer med fem tunga namn som borde varit med från början....och som nu partifullmäktige fick med.

Jag tror vi behöver mera av allianssamarbete när det gäller hur man gör ett provval................kristdemokraterna har mycket att lära av sina allianskollegor.