Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 27 januari 2008

Folkomrösta om äktenskapet!

I förra veckan så gjorde SVD en SIFo-undersökning ( på 1.000 personer) där man frågade om de ville att homosexuella skulle får gifta sig. Undersökningen visade att 71 % ville detta medan 24 % röstade nej . Samma dag hade man samma fråga på SVD nätupplaga. På kvällen när man inte kunde rösta mer hade 15.491 personer avgivit sina röster. Då hade 48% svarat nej, dvs de vill behålla den nuvarande ordningen att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. Medan 46 % vill att homosexuella skall få gifta sig, alltså att man ändrar på den nuvarande ordningen. Varför skriver inte SVD att när över 15.000 personer uttalar sig så vill en majoritet har kvar äktenskapet i sin nuvarande form. Låt svenska follket få avgöra denna fråga i en folkomröstning - denna fråga är viktig för den talar om vilken grund vi vill att samhället skall byggas.

Frågan i SVD :

Tycker du att homosexuella par ska få gifta sig?
Ja 46%
Tveksam 6%
Nej 48%
Totalt har 15491 personer röstat
Röstningen startade måndag 21 januari 2008, 08:05
Omröstningen ger en bild av vad läsarna på SvD.se tycker just nu. Resultatet är inte statistiskt säkerställt.