Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 17 januari 2008

Sjöfartspolitisk rapport - "För fulla segel" - presenterades idag i riksdagen

Idag presenterades vår rapport" För Fulla Segel" . Det är vi två i trafikutskottet Ingemar Vänerlöv och jag som står bakom rapporten som tagits fram tillsammans med våra politiska sakkunniga Martin Wisell och Jonathan Lindgren. På presskonferensen var det en hel del journalister, framför allt från fackpressen. Det är inte ofta som det läggs en rapport som enbart tar upp de sjöfartspolitiska frågorna. Se vidare vår hemsida och rapporten : http://www.kristdemokraterna.se/~/media/Files/VarPolitik/Rapporter/2008/0801_forfullasegel%20pdf.ashx