Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 4 september 2007

Trafiksäkerhetskonferens i Tylösand 3 till 5 september

I år var det 50 år sedan MHF första gången hade en konferens om trafiksäkerhet i Tylösand. Årets konferens är den största någonsin i antal deltagare räknat och med många forskare och organisationer även utanför Sveriges gränser. För mig är denna konferens den första och jag är mycket imponerad av alla duktiga och engagerade föreläsare. Inte minst en grekisk kvinna, Vassiliki Milonas som arbetar på den grekiska RSI = Road SafetyInstitute. Hon berättadse om sin som Panos som förolyckades i en bilolycka 2004 och vilka konsekvenser det fått för hennes familj. Bakom varje statistik och siffra finns det en människa med en familj. Att minska olyckor i trafiken med att arbeta förebyggande är för mig en viktigt politisk uppgift så att inte fler Panos dör i trafiken. Att åter se till att trafiksäkerhetsarbetet kommer in i skolundervisningen är något jag vill arbeta för. Samtidigt är det viktigt att vi i vårt biståndsarbete prioriterar SÄKRA vägar inte bara körvänliga vägar när vi genom Swedroad bedriver arbete runt om i världen. Att NOLLVISIONEN är en svensk exportvara skall vi oxå ta fast på. Läs mera om konferensen på följande fil http://www.mhf.se/tylosandsseminariet/

Kristdemokraterna i Riksdagens Trafikutskott gjorde en rapport i våras om hur vi ser på trafiksäkerhetsarbetet . Rapporten heter " Från Nollvision till verklighet". Läs den gärna , den finns på filen här nedan.