Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 17 september 2007

Alliansen vid makten i ett år idag!


Idag var det fest i Stockholm då vi har firat ett år vid regeringsmakten. Alla partiledarna talade på Norrmalmstorg och sedan oxå på Rigoletto. Detta år har inneburit mycker inte minst för våra företagare. Nedanstående artikel fick jag publicerat i tidningen Världen Idags Näringsbilaga och visar på vad alliansregeingen gjort för företagarna.

"Äntligen fler jobb och bättre företagsklimat. "

Den här veckan är det ett år sedan alliansregeringen tog över i Rosenbad och började sin reformering till ett mer företagsvänligare Sverige. Det måste alltid löna sig att arbeta och att genom sitt arbete bidra till att Sverige kan bli en bra välfärdsstat att leva i även i framtiden. Detta är den nya regeringens devis. Regeringen började med att sänka skatten för alla, men främst för låg och medelinkomsttagare redan 1 januari 2007. Vid samma tidpunkt infördes nystartjobb som innebär att arbetsgivare slipper arbetsgivaravgifter för personer mellan 18 och 25 år vid en nyanställning. Regeringen har även ändrat redovisningsperioden för momsinbetalning för små företag och tillsatt en utredning för att se över förmånsrätten i syfte att förbättra kapitalförsörjningen.

Den viktigaste åtgärden som många företagare ropade efter vid ett borgligt maktskifte var att avskaffa medfinansieringen av sjukförsäkringen. Detta gjorde också alliansregeringen redan 1 januari 2007 och samtidigt tog man bort den andra sjuklöneveckan som också arbetsgivarna var med och betalade. Detta innebär, att vi får en arbetsmarkand där alla ryms eftersom förtagarna vågar anställa även ”riskpersoner”. Arbetet med att minska regelkrånglet för våra företagare med 25 procent under mandatperioden har också påbörjats.

För företagare som startar upp ny verksamhet är det viktigt att det finns en ökad tillgång till riskkapital och att förmögenhetsskatten avskaffas. Detta har alliansregeringen tagit fasta på och sett till att förmögenhetsskatten avskaffas under 2007. Därmed ökar tillgången till riskvilligt kapital som kan ge skjuts för små- och nyföretagande. Frågan om riskkapitalavdrag utreds i regeringskansliet.

Alliansregeringen vill att de gröna näringarna – jord- och skogsbruken samt trädgårdsnäringen – skall få bättre villkor, bland annat genom att möjligheten till säsongsanställning återinfördes och trädde i kraft den 1 juli 2007.

Möjligheten till tidsbegränsad anställning utökas så att en arbetsgivare kan visstidsanställa en person under maximalt två år. Därefter blir en person tillsvidareanställd.

Ovan har nämnts ett antal förenklingar och lättnader för våra företagare som regeringen genomfört under detta första år vid makten. Tempot är högt och vi har tre år kvar innan nästa val för att styra skutan rätt mot ett mera företagsvänligt Sverige.

En god infrastruktur är en nödvändighet för våra företagare och under våren 2008 kommer en infrastrukturproposition att lämnas till riksdagen. Propositionen kommer att visa hur alliansen vill att infrastruktursatsningarna skall fördelas över vårt långsträckta land. Öppenheten för alternativa finansieringar av infrastrukturen är en nödvändighet och här kan våra företag vara med i processen. "