Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 2 juli 2007

Rikstinget i Sundsvall

Den gångna veckan hade vi kristdemokrater vårt riksting i Sundsvall. En oerhörd vacker, ren och trevlig stad. Vi var i det fina konferenscentret i Folkets Park . Det var ett intensivt riksting med många och långa diskussioner och det som fick massmedialt mest intresse var abortmotionerna som var ca 30 stycken i antal och kom från motionärer i hela landet. Det visar att åsikterna är starka . Att arbeta mera abortförebyggande innebär att en sänkning av veckogränserna (från 12 :te gravitetesveckor till 18 veckor - I övriga Europa är vecka 12 en regel, det är bara i Sverige som man har vecka 18 som gräns för den fria aborten) Tyvärr fick vi inte rikstinget med oss på denna restrektiva hållning vilket inte bådar gott inför framtida val. Jag sa följande på rikstinget och skickar detta i min blogg.

" Kära rikstingdeltagare!

.
Alla aborter innebär svåra beslut för en kvinna och är ett avbrytande av liv oberoende vilken veckogräns vi talar om. Det är bra att vi under denna vinter och vår äntligen har vågat diskutera dessa svåra frågor och jag är glad över att det är vi kristdemokrater som vågar att föra debatten. Men det är därför viktigt vilket beslut vi kommer fram till när vi nu diskuterar ett drygt 30- tal motioner som berör aborträtten. Antalet motioner visar hur djupt denna fråga berör våra medlemmar men även våra väljare.

Varför jag och flera av motionärerna vill ha en sänkning av veckogränserna är av följande skäl:

För det första är det en signal att vi tar minskningen av antalet aborter på allvar genom att begränsa tiden för när detta kan få ske.

För det andra är metoden att genomgå en abort helt olika efter vecka 12, efter vecka 12 föder kvinnan fram barnet vilket är mer påfrestande både psykiskt som fysiskt.
.
För det tredje är det mer påfrestande för sjukhuspersonalen med aborter efter vecka 12,

För det fjärde är det emotionellt svårare ju längre i graviditeten man går – ända fram till 1996 var det obligatoriska kuratorsamtal efter vecka 12.

Igår dagens Aftonbladet kunde vi läsa i deras opinionsundersökning att när över 30.000 tillfrågats så ville 37, 5 % ha minskade abortgränser. En inte oansenlig stor minoritet och betydligt större än ALLA de som röstar på Kristdemokraterna.

Det är viktigt att vi som medlemmar inte går ifrån detta riksting och upplever att vi fått en stängd dörr i ansiktet när det gäller en sådan viktig fråga som minskning av antalet aborter i Sverige.

Det är viktigt att vi fortsätter att hålla debatten vid liv och ser till att flera partier börjar diskutera metoder och sätt att få ned antalet aborter .

Därför är mitt förslag att den arbetsgrupp som skall se över det medicinsk – etiska programmet skall ha en bred sammansättning av åsiktskompetens, medicinsk kompetens och förankring i partiets väljarkår.

Likaså vill jag , liksom Lennart Sacredeus, yrka att alla motioner som berör aborträtten beaktas i denna grupps fortsatta arbete alltså INTE avslås eller besvaras utan hänskjuts till arbetsgruppen.

På detta sätta når vi en kompromiss, slipper sårade väljare, motionärer eller partistyrelse. För vi vill ALLA se minskade aborter i Sverige och vi vill säkert ALLA också att fler engagerar sig i denna kamp. Tack för ordet! "