Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 18 februari 2006

Är ett människoliv bara värt fyra år?

Igår föll Svea hovrätts dom för mördarna som sparkat ihjäl Marcus Gabrielsen den 5 maj 2005 på Kungsgatan i Stockholm. Mördarna fick alla tre fängelse i fyra år. I Tingsrätten hade först en av dem friats , en annan fällts för grov misshandel och den tredje för misshandel av Marcus kamrat. Det är mycket bra att åklagaren överklagade till Svea hovrätt så att domen skärptes men jag tycker den är alldeles för mild. Som medborgare i Sverige är jag oroad över dessa milda domar för att mörda en annan medborgare. Domen löd "grovt vållande till annans död".........att sparka ihjäl en person är mord och inget annat och domen borde ha varit betydligt hårdare ! Dessa mördare kan vara ute från fängelset inom två år...vilka signaler ger det till våra våldsverkare?

Det man sår det får man också skörda.....denna princip borde gälla inom rättsväsendet.

Marcus fick leva i 29 år , visade civilkurage genom påtala det olämpliga att några (mördarna) kissade i en port. För det fick han betala med sitt liv..........mördarna fick fyra år i fängelset.....!

Marcus kommer aldrig att få tillbaka sitt liv igen..........är det inte rimligt att mördarnas straff står i proportion till deras illgärning........är då bara fyra år rimligt?