Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 17 april 2010

Vulcanflykting del 3 i Nairobi.

Tittar p.å CNN och BBC och fkörsköker f.å ihop en resa hem till Europa...kan Transsibiriska järnvägen vara ett alternativ? Har ni några tips så maila mig..se ovan.Alla tips mottages.