Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 17 april 2010

vulcanflykting del 2 från Nairobi

Nu VERKAR DET SOM OM VI HAR PLATSER P.Å TORSDAG TILL SVERIGE.....UNDRAR OM  VULKANEN STOPPAR MED SITT UTBROTT. DET .ÅR OTROLIGT VAD S.ÅRBAR V.ÅRT SAMHLÄLLE  LÄR .....MIN MOBIL NEKAR ATT TA SM.Å BOKSTLÄVER...LÄR HELA VLÄRLDEN UPP OCH NEDV?