Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 13 juni 2009

Fråga till Carl Bildt på frågestunden i torsdag om de bortrövade barnenI torsdagens frågestund fick jag åter möjlighet att ställa frågor om de bortrövade barnen till vår utrikesminister Carl Bildt. Jag hade en interpellationsdebatt med honom om de barn som förs olagligt utomlands av en av föräldern och svårigheterna med att få hem våra svenska barn. Jag vill att vi skall ha ett larmnummer 116 000 där allmänhet , media mfl kan höra av sig om de misstänker att ett barn är bortrövad eller ge tips så att barnen snabbare kan komma tillbaka till sitt hem. Detta nummer är reserverat av EU - kommissonen sedan 2007 just för att användas för kidnappade barn. Sju länder i EU anvämder detta nummer som ett nödhjälpsnummer...men inte Sverige....detta tycker jag vi skall ändra på!För våra kidnappade svenska barns skull!