Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 18 oktober 2007

Sjöräddningssällskapet visar kursen på Riddarholmen.

Den ideella organisationen Sjöräddningssällskapet utvidgar sitt område genom att även hjälpa till vid miljörelaterade olyckor där tidsaspekten är oerhört viktig för att begränsa skador, att då som Sjöräddningssällskapets frivilliga på 15 -30 minuter kunna ”vara i båtarna” gör stor skillnad.

Sjöräddningssällskapet presenterat ny utrustning , så kallade miljöräddningssläp , för att snabbt kunna vara på plats vid en miljöolycka idag i Riddarfjärden. Sjöräddningssällskapet har under sin 100 – åriga verksamhet haft som huvuduppgift att rädda liv till sjöss men breddar nu sin verksamhet.

Kristdemokraterna har efter många års politiskt arbete fått gehör för sina krav om att gåvor till ideella organisationer ska vara avdragsgilla, en utredning kommer att presentera en modell under nästa år. Sjöräddningssällskapet är en organisation som aldrig begärt en krona av staten utan istället klarat sig på donationer från företag och privatpersoner.

Sjöräddningssällskapets senaste miljösatsning visar på en beredskap inför nya sorters faror som hotar våra kuster. I det här fallet är det ett företag verksamt i oljebranschen som donerar medlen nödvändiga för att genomföra satsningen. Sjöräddningssällskapet fortsätter att visa vägen genom sitt ideella engagemang.