Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 3 oktober 2007

Biståndet skall ligga fast på MINST 1 % av BNP!

I går kom rapporten från Riksrevisionen att biståndet i en del projekt går till korrumption. Detta har fått media och ett antal bloggare att gå upp i falsett och kräva att biståndet skall minska, att 1% - målet skall bort med mera. Det är mycket illa att biståndspengar används till korrumption eller hamnar i fel händer. Så skall det inte vara med våra skattepengar - alla skattemedel skall användas klokt och till de som de är tänkta att användas till. Självklart skall man vara nogrann med revisionen av biståndpengar, kvalitetsäkra projekten MEN bistånd behövs och min mening är att man skall vara tydlig med att genomföra revisioner på ALLA projekt, göra rejäla uppföljningar och följa pengarna hela vägen. Jag är också av den meningen att ideella organsiationer skall få mera av biståndspengarna för att de har mer av sin "själ" i projekten och är noga med att pengarna kommer dit de skall.