Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 27 december 2006

Gott Nytt År till Er Alla!Tack alla ni som läser min blogg för detta år. Det är roligt att få kontakt med er per mail...den hittar ni på min hemsida.

Denna första termin för mandatperioden har varit intensiv med ett nytt utskott och i en majoritetssituation. Trafikutskottet har blivit mitt nya utskott. Där jag är förste ordinarie representant för Kristdemokraterna och kommer att arbeta hårt för att hålla de kristdemokratiska ställningarna på infrastrukturens område. I trafikutskottet ligger alla de fyra trafikslagen dvs. vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart. I budgetdebatten före juluppehållet fick jag försvara alliansens budget på sjöfartens område. En viktig fråga inom sjöfarten är att Sverige snabbt inför tonnagebeskattning. Detta är något som näringen länge eftersträvat för att uppnå konkurrensneutralitet gentemot övriga Europa. För närvarande levereras ett fartyg i veckan från varv till svenska redare. Under november och december kommer nio nya fartyg att levereras till svenska rederier och införandet av en tonnageskatt skulle innebära att dessa fartyg kan stanna kvar i Sverige och inte flaggas ut. En annan viktig fråga att driva i utskottet är att Göteborg får en ny älvförbindelse under/över Göta älv. Jag motionerade om detta under den allmänna motionstiden och kommer att driva den här frågan hårt. Det är glädjande att alliansregeringen och utskottet prioriterat att avsätta ökade resurser till det under lång tid eftersatta vägunderhållet i Sverige. Den förra regeringen lämnade efter sig ett arv på 1 miljard i bristande underhåll av vårt vägnät. Samtidigt kommer regeringen och utskottet även att satsa ökade resurser på att järnvägen underhålls och byggs ut genom att Banverket tillförs mera medel. Något som jag upplever spännande är satsningen på OPS, offentlig – privat samverkan, vilket innebär att man kan tidigarelägga ett antal väg- och järnvägsbyggen genom att privata finansiärer kommer in som aktörer.