Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 20 februari 2012

Sterilisering vid könsbyte - partistyrelsen byter linje ?

Helgen har för många av oss kristdemokrater börjat med förvåning och bestörtning när man på lördagmorgonen  läste en debattinlaga i DN.  från presidiet i partistyrelsen. Detta bara timmar efter beslutet i partistyrelsen om att man ändrar åsikt i sterilisering vid ett könsbyte . Nu skall detta inte längre vara nödvändigt enligt partistyrelsen. Åsikten kom man fram till vid det första PS mötet efter ett riksting där ledningen sa att man skulle läka ihop partiet....! Denna fråga är en viktig fråga i vårt parti och vi i riksdagsgruppen är inte alls klara med frågan .

Hur kan då vårt PS vara så snabb med sin åsikt ? Märkligt att artikeln till på köpet börja med att proklamera "att alla har lika mycket värda". Det är en självklarhet i vårt parti så vad menar PS...är man inte lika mycket värd om man steriliserar sig vid ett könsbyte? Vad menas?

Nej, jag är efter denna helg väldigt undrande till detta snabba beslut i PS. Många frågor kvarstår. Läste en annan inlaga i denna debatt av psykiatern Bengt Malmberg...läs den !