Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 16 mars 2009

Durban II - Sverige måste dra sig ur denna rasism konferens.I förra veckan tog jag initiativ till ett upprop i riksdagen...se nedan.

Stockholm 2009-03-09
Till regeringen
Statsminister Fredrik ReinfeldtUtrikesminister Carl BildtBiståndsminister Gunilla CarlssonIntegrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

DURBAN II KONFERENS I GENÈVE – APRIL 2009

År 2001 anordnade FNs råd för mänskliga rättigheter en konferens “mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans” i Durban, Sydafrika. Konferensen kom att bli en skamfläck i FN:s historia, då vissa stater och organisationer kapade agendan. Demonstrationer åtföljde konferensen där det skanderades “Död åt judarna”, och den deklaration som de ickestatliga organisationernas forum antog betecknade Israel som en apartheidstat och uppmanade FN att åter anta den ökända resolution 3379, som klassar sionism som rasism. Det är oerhört tråkigt och anmärkningsvärt att detta blev följden av en konferens mot rasism.

I april kommer det i Genève anordnas en uppföljande konferens, Durban Review Conference, och vi är oroliga för att även denna konferens kommer att innehålla rasistiska och antidemokratiska aktioner. Arbetet med att ta fram en programtext har letts av Libyen och har inkluderat länder som Iran och Kuba, stater där mänskliga rättigheter ständigt kränks. Samtliga 38.000 judar som bodde i Libyen för 60 år sedan drevs på flykt eller dödades och Iran är den drivande kraften bakom de uttalat antisemitiska grupperna Hamas och Hezbollah. OIC (Organization of the Islamic Conference) har redan i sitt förberedelsearbete strävat efter att omdefiniera problemen. Deras lista ser nu ut på följande sätt, vilket måste inge stark oro för konferensens resultat och folkusering:

¤ Det hävdas att islamofobi idag är det största problemet, att denna döljer sig bakom yttrandefrihet och kriget mot terrorism.
¤ Man vill införa nationella och internationella lagar som inskränker yttrandefriheten, för att förbjuda hädelse mot religioner.
¤ Nationell identitet likställs med rasism.
¤ Kolonialismen utpekas som den viktigaste bakomliggande orsaken till rasism.
¤ Israel pekas återigen ut som en apartheidstat.
¤ Termen antisemitism definieras felaktigt till att omfatta även hat mot araber.

USA, Canada och Italien har redan dragit sig ur konferensen, och andra länder överväger att dra sig ur eller hotat att göra så om konferensen får den befarade rasistiska inriktningen. Starka uttalanden har gjorts från bl a brittiska, nederländska, franska och danska regeringsföreträdare. Från svenskt håll har däremot tystnaden varit total.

Eftersom Durban Review Conference med fog kan antas bli en tillställning med flera rasistiska inslag vill vi uppmana Sveriges regering, såsom andra länder redan har gjort, att förvarna konferensen om att varje avsteg från vad som rätteligen borde vara konferensens fokus, kommer att föranleda att Sverige drar sig ur konferensen.
Undertecknare är ledamöter av Sveriges Riksdag
Annelie Enochson (kd)Alf Svensson (kd)Eva Johnsson (kd)Ingemar Vänerlöv (kd)Kjell Eldensjö (kd)Lars Gustafsson (kd)Ingvar Svensson (kd)Mikael Oskarsson (kd)Yvonne Andersson (kd)Holger Gustafsson (kd)Emma Henriksson (kd)Irene Oskarsson (kd)Gunilla Tjernberg (kd)Otto von Arnold (kd)Lars-Axel Nordell (kd)Lisa-Maria Norlin (kd)Elisabeth Svantesson (m)Mats G Nillson (m)Agneta Berliner (fp)Oskar Öholm (m)Kent Olsson (m)

Jag släppte även ett pressmeddelande:

Pressmeddelande
Stockholm 12 mars 2009

Annelie Enochson (kd) vädjar till regeringen:

Sverige måste dra sig ur Durban II-konferens

– Det är mycket upprörande att en konferens anordnas i FN:s regi med detta tydligt icke-demokratiska och rasistiska innehåll. Än mer absurt är det att konferensen anordnas av rådet för mänskliga rättigheter och ska vara en konferens med temat att verka mot rasism. Det säger Annelie Enochson, riksdagsledamot för kristdemokraterna, som tagit initiativ till ett upprop bland riksdagsledamöterna där regeringen uppmanas att dra sig ur FN:s Durban Review Conference, en uppföljare av den konferens som anordnades 2001 i Durban, Sydafrika, och som då väckte stor uppmärksamhet för det rasistiska och antisemitiska innehållet.

– Det som skedde 2001 i Sydafrika får inte ske igen, det är ett hån mot allt vad mänskliga rättigheter och demokrati heter. Vi riksdagsledamöter som skrivit under uppropet tycker det är självklart att den svenska regeringen, liksom många andra demokratier i världen redan har gjort, uttryckligen tar avstånd från konferensen och inte deltar, säger Annelie Enochson.

Det var FN:s råd för mänskliga rättigheter som 2001 anordnade denna konferens mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans i Durban, Sydafrika. Konferensen hade starka rasistiska och antidemokratiska inslag och kantades av aktioner såsom demonstrationer där det skanderades “död åt judarna”. Den deklaration som de ickestatliga organisationernas forum antog betecknade Israel som en apartheidstat och uppmanade FN att åter anta resolution 3379, som klassar sionism som rasism.

Med Annelie Enochson i spetsen protesterar nu cirka 20 riksdagsledamöter från allianspartierna emot den uppföljande konferensen som ska hållas i april i Genève. Arbetet med att ta fram en programtext har letts av Libyen och har inkluderat länder som Iran och Kuba, stater där mänskliga rättigheter ständigt kränks. Bland annat vill man under konferensen driva frågor såsom införandet av nationella och internationella lagar som inskränker yttrandefriheten, för att förbjuda hädelse mot religioner.

USA, Canada och Italien har redan dragit sig ur konferensen och andra länder överväger att dra sig ur eller har hotat att göra så om konferensen får den befarade rasistiska inriktningen. Starka uttalanden har gjorts från bland annat brittiska, nederländska, franska och danska regeringsföreträdare. Från svenskt håll har däremot tystnaden varit total.

För mer information:
Annelie EnochsonRiksdagsledamot för kristdemokraternaTelefon: 08-786 64 42
Rebecca SöderströmPolitisk sekreterareTelefon: 08-786 53 57