Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 2 november 2007

Besök på Lilla Ängården och "Grön Rehab".

Gänget bakom "Grön Rehab" - Arbetsterapeut Ella Stina Wiik och Annika Astorsson, sjukgymnast Lars Nillson och biologen Eva- Lena Larsson, saknas på bild gör trädgårdmästaren Lena.


Annelie, Rose- Marie, Gunnar och Curt - alla aktiva kristdemokrater i Göteborg


Idag besökte jag tillsammans med några andra kristdemokratiska politiker i Göteborg "Grön Rehab" i Lilla Ängården. Det är ett projekt som hållit på sedan 2006 för att rehabilitera långstidsjuka med stressrelaterade sjukdomar som arbetar inom vården i Västra Götalandsregionen. Tanken bakon projektet är att naturen helar och kan man umgås med och i naturen så mår man bättre , kan fokusera på annat än sin stressjukdom och komma tillbaka till arbetslivet igen. Hitintills har projektet gett postivt resultat - ett antal är tillbaka på sitt arbete igen och mår bättre. Detta projekt är värt att följa upp!