Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 21 april 2006

Studiebesök under påskveckan i TurkietAssyrisk/syriska biskopen Yusuf Cetin och jagProfessor Baskin Orhan och jag

Under påskveckan var jag med en delegation från riksdagen i Turkiet för att undersöka hur det går med de mänskliga rättigheterna för Turkiets minoriteter. Det går tyvärr inte åt rätt håll varken för de kristna minoriteterna eller för de andra minoriteterna. Sedan Turkiet blivit kandidatland till EU i oktober 2005 så har processen avstannat när det gäller att utveckla de mänskliga rättigheterna som religionsfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

I Ankara var vi med på rättegången för professorn Baskin Orhan som är åtalad för uppvigling mot den turkiska staten . Hans "brott" består i att han skrivit i en avhandling att de icke-muslimska minoriteterna i Turkiet lever och behandlas som andra klassens medborgare.

I Istanbul träffade vi den assyrisk/syrianska biskopen. Han är biskop för den stora minoriteten assyrier som bor där. Där finns också många kristna assyrier/syrianer/kaldeer som flytt från Irak för att de är förföljda. Deras situation är mycket besvärlig eftersom inget land vill ta emot dem och de lever under stor press i Istanbul.