Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 28 april 2009

Besök på Vägverk och Banverk i Borlänge
Idag och igår besökte trafikutskottet Borlänge och Väg och Banverken.
Det var intressanta dagar med mycket information och diskussioner. Det är alltid intressant att lyssna och ta del av synpunkter från dem som arbetar praktiskt med de beslut vi tar i riksdagen. Bland annat gillades våra beslut om att medfinansiera stora infrastrukturprojekt. De vill inte se pengarna som statens eller kommunens när de gäller stora infrastrrukturprojekt...utan de är skattebetalarans och därför tycker de att det är helt ok att kommunen är med och medfinansierar vissa projekt som just kommer kommuninvånarna till del.

Vi lämnade Borlänge med Banverkets konferensvagn där vi hade möjlighet att sitta med lokföraren och följa med framifrån loket...mycket uppskattat av mig!