Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 26 april 2009

Manifestation mot Turkiets Folkmord 1915-1922


Se oxå mitt andra tal på youtube - jag höll två tal - det första kan du läsa om nedan
http://www.youtube.com/watch?v=jZLOku59QHk

I fredags var det en manifestation här utanför riksdagen på Mynttorget hela dagen. En minnesdag kanske mera är det rätta ordet. Jag var med och talade vid några tillfällen för att visa mitt stöd för att Sverige och Turkiet skall erkänna detta folkmord som just ett folkmord. Här nedan följer vad jag sa ungefär vid det första talet:

Ärade åhörare – vi är här i dag för att protestera och visa vår avsky mot folkmordet som skedde i Turkiet mellan åren 1915 och 1922.Under dessa år fördrevs och mördades 1, 5 miljoner kristna med olika bakgrund i framförallt nordöstra Turkiet. Vissa siffror säger att det var så många som uppemot 3, 8 miljoner som var offer.

Alla kristna drabbades om det så var med armenisk bakgrund eller assyrianer, syrianer, kaldeer eller andra kristna - alla drabbades de av sultanens vrede och det osmanska regeringens angrepp. Inte minst blev det tydligt genom den fathwa som utfärdades och som ledde till Jihad , det heliga kriget mot de kristna.

Det turkiska nationella uppvaknandet i slutet av 1800-talet resulterade i de första massakrerna.Under första världskriget följde ett regelrätt och välkänt folkmord på de kristna armenierna i östra Turkiet samt ett betydligt mindre känt men lika fruktansvärt folkmord mot assyrier /syrianer /kaldeer.

Många tvingades massutvandra till Irak, Syrien och andra angränsande länder. Denna svåra tid kallar de kristna för ”svärdets år”, Seyfo. I Lausanne fredsfördraget 1923 mellan Atatürks nationalstat och första världskrigets europeiska segermakter skrevs det in att religionsfrihet skulle råda i Turkiet men som visade sig i praktiken vara mycket begränsad.

I FN-konventionen om folkmord från 1948 står att läsa om om definitionen av ett folkmord i Artikel II Alla dessa kriterier uppfylls i det turkiska folkmordet genom att det skedde en - massavrättning av män och äldre pojkar, genom våldtäkter, bortrövande av kvinnor, plundring, förstörelse av egendom , tvångsförflyttning av kvinnor och äldre män som till fots marscherade till läger i den syriska öknen, otaliga dog under strapatserna , tvångsomhänderta barn, unga och vackra flickor

Allt detta sammantaget gör att SEYFO kan klassificeras som ett Folkmord enligt FN. Det är 18 länder som än så länge erkänt SEYFO som ett Folkmord.

Det finns många dokumenterade ögonvittnen till detta folkmord , inte minst diplomatiska rapporter framför allt från Tyskland, men även från andra länder som USA, Frankrike, England, Ryssland och Sverige. Därutöver finns dokument från protestantiska och katolska missionärer från flera länder.

I Turkiet pågår fortfarande förtryck av de kristna minoriteterna. Det är märkligt att den fått pågå i ett land som sedan andra världskriget tillhört Nato och har skrivit under de flesta internationella konventioner om mänskliga rättigheter och som själv uppger sig försvara frihet och demokrati. Turkiet vill ju tillhöra EU som har Köpenhamskriterierna om de mänskliga rättigheterna som ett rättesnöre. Det är fortfarande i dagens Turkiet inte accepterat att konvertera…det vill säga att byta från en religion till en annan. Jag tycker detta är oacceptabelt av ett kandidatland till EU och väcker många frågor om framtida medlemstillhörighet i unionen.

Onsdagen den 18 april 2007 mördades tre kristna i Malatya i östra Turkiet. Två av offren, Aydýn, och Yüksel var turkiska konvertiter från islam. Den tredje mannen, Tilmann Geske, var tysk medborgare. De mördades på det mesta barbariska sätt . Elva misstänkta greps efter attacken. Alla de misstänkta mördarna är mellan 19 och 20 år. När jag sist hörde om detta mål i februari så hade fortfarande ingen dom fallit och ingen hade dömts skyldig till dessa avskyvärda mord.

Författaren Hrant Dink föddes i Malatya 1954 och mördades i Istanbul 19 januari 2007. Många anser att han mördades för sin kristna tro och för sina åsikter.

S:t Gabriel-klostret i Midyat i sydöstra Turkiet är ett monument för den tidiga kristendomen och ett kulturarv. Dessvärre arbetar nu tre muslimska grannbyar för att ockupera och konfiskera en del av klostrets mark. Den turkiska staten har beklagligtvis legitimerat grannbyarnas krav genom att öppna en rättprocess mot klostret som har ägt marken i 1600 år.Klostret grundades redan år 397 och är därigenom ett av kristenhetens äldsta kloster.

Turkiet måste göra upp med sin historia med Folkmordet, Turkiet måste idag leva upp till Köpenhamnskriterierna och EU´s kriterier om mänskliga rättigheter. Och Sverige måste erkänna Folkmordet i Turkiet ."

Läs denna sida från Levande Historia om du vill veta mera

http://www.levandehistoria.se/node/297