Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 23 maj 2013

Steriliseringskravet vid könsbyte slopas och.......vad är nu nästa steg? Igår debatterades proppen från regeringen om att slopa kravet på sterilisering vid könsbyte. Tuve Skånberg försvarade hans och min motion förtjänstfullt i kammaren. Motionen handlade om att kravet skall vara kvar för att inte ett tredje kön skall uppstå. Du kan läsa hans motivering nedan och vår motion.

Men vad som oroar mig är att i betänkandet från Socialutskottet fanns en reservation från V och MP om att även slopa kravet på en åldersgräns på 18 år vid könsbyte. Skall vi nu alltså operera barn för könsbyte? Detta är ett sluttande plan och gränsen är nådd för länge sedan om hur vi manipulera med naturen. Jag anser att detta är helt orimligt att slopa ålderskravet. Hoppas att de borgliga partierna kan klara lobbyismen från RFSL och andra i denna frågan.

Igår var det fest hos RFSL för att fira "segern" med att det nu är möjligt att skapa ett tredje kön. En del riksdagsledamöter berättade om detta från talarstolen och att de med glädje skall delta........de normlösa lobbisterna har trängt alldeles för långt in i Sveriges beslutande organ anser jag.

Scrolla ned till anförande nr 98 och läs Tuve Skånbergs anförande för stöd till vår motion ;

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-2012_H009109/

Vår motion;

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-201213_H002So14/?text=true

Läs även denna moderate riksdagspolitiker Jan Ericcsons blogg som belyser frågans komplexitet;

http://www.ericsoniubbhult.se/

OBS - detta blogginlägg kommer inte tas bort!