Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 8 maj 2013

Nu är det slut med eftersupningen!

Pressmeddelande

Stockholm den 8 maj 2013


Nu är det slut med eftersupningen


Att påstå att man supit först efter en olycka, och under ett obevakat ögonblick, har varit en smitväg undan ansvar och straff för rattfylleri. Nu stängs den smitvägen.


Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot I trafikutskottet. Annelie har vid flera tillfällen motionerat för förbud av eftersupning och kan nu se sin vision på väg att infrias. Hovrättsrådet överlämnade under onsdagen 8 maj sin promemoria om straffansvar för så kallad eftersupning till Beatrice Ask.


I promemorian analyserar utredaren om det bör införas ett straffansvar för användning av alkohol, narkotika och andra berusande medel efter färd med bil, lastbil, mc, fartyg med mera.


Med tanke på att eftersupning varit förbjudet i Norge sedan 1959 är detta inte en minut för tidigt, avslutar Annelie Enochson.


För mer information:


Annelie Enochson

Riksdagsledamot

tel. 08-786 44 20

mobil. 070-65 50~650


Jonathan Lindgren

Politisk handläggare

mobil. 076-527 25 03