Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 6 mars 2013

Blunda inte för antisemitismen!

Bra artikel i dagens DN av Erik Helmersson...läs den!

http://www.dn.se/ledare/signerat/blunda-inte-for-antisemitismen

Blunda inte för antisemitismen

Signerat – Erik Helmerson
Generalsekreteraren för ­Islamiska konferensen, OIC, representerar 57 muslimska länder. Under sitt pågående Sverige­besök träffar han kungen och utrikesministern, han ger intervjuer och utvecklar sin syn på islams ställning i den internationella samtiden.
Han hinner också med ett seminarium på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Där talar han, iklädd slips i islams gröna färg, varmt om Sverige som förebild; vi är ett land av respekt mellan olika grupper, en nation som står i främsta ledet för att hjälpa andra länder. Generalsekreteraren, Ekmeleddin Ihsanoglu från Turkiet, får frågor från publiken; de berör den arabiska våren, kvinnans rättigheter i den muslimska världen, den infekterade relationen mellan sunni och shia...
Så kommer en fråga från Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman: Hur ser ni på det faktum att det i era medlemsländer bedrivs antisemitiska kampanjer med bland annat gamla anklagelser om att judar ritualmördar barn?
Generalsekreteraren drar efter andan. Så svarar han.
Men först backar vi bandet en aning.
OIC bildades 1969, vid ett möte i marockanska Rabat. Nu är det, enligt generalsekreteraren, världens efter FN största mellanstatliga organisation. Under dess paraply ska rena skurk- och kaosstater som Afghanistan, Iran och Saudiarabien samsas med demokratier som Albanien och Indonesien.
Två nyckelår för OIC var, berättar Ihsanoglu, 2005 och 2008. Då hölls de toppmöten som slog fast organisationens mål: demokrati, mänskliga och kvinnorättigheter, modernisering samt kamp mot extremism. Målen antogs enhälligt.
”Nu frågar ni: Är det så i alla medlemsländer?”, säger Ihsanoglu. ”Nej, det är det inte, men detta är målen. Vi kan säga till våra medlemsregeringar: Ni har ratificerat dem.”
Detta kan man förstås, just med tanke på hur många OIC-medlemsstater behandlar kvinnor, konvertiter, oppositionella och andra misshagliga grupper, avfärda som frapperande hyckleri. Men exakt samma invändning kan i så fall riktas mot FN. General­sekreterare Ihsanoglu pekar med rätta på de framsteg som trots allt görs, hur diktaturer faller, hur steg tas mot ökat samarbete i stället för konfrontation.
Ekmeleddin Ihsanoglu för också relevanta resonemang om hur utveckling och modernisering är de bästa vapnen mot extremism. Det är, säger han, ingen skillnad på drömmarna hos människor i Norden, USA eller Bangladesh: man vill ha en trygg tillvaro, bra utbildning för sina barn, en lovande framtid. Att inte ha en långsiktig plan för att förbättra befolkningens liv är att bjuda in extremismen i matsalen, duka bordet och dra ut stolen.
Men så kommer frågan från Israels ambassadör: Hur ser ni på det faktum att majoriteten av era medlemsländer bedriver antisemitiska kampanjer? Och svaret från generalsekreterare Ihsanoglu är inte upplyftande.
”Muslimer kan per definition inte vara antisemiter”, säger han, ”vi betraktar Moses som en profet, liksom Jesus. Araber är dessutom också semiter.”
Han går vidare in på islams långa historia av relativ tolerans mot judar, berättar om hur dessa ofta levt i fred i muslimska länder medan de förföljts av kristna – ett faktum inte minst under andra världskriget. Och hur han själv brukar markera mot både islamofobi, antisemitism och andra stereotyper.
Det låter bra. Men det är ett undanglidande från frågan. För naturligtvis är generalsekreteraren för OIC fullt medveten om den antisemitism som just nu frodas i skolböcker, massmedier och politisk retorik på så många håll i arabvärlden. När till exempel Egyptens president Morsi talar om ”sionister” som ättlingar till apor och grisar ingår uttalandet i en stark antijudisk diskurs, liksom de återkommande ansatserna att förneka eller trivialisera Förintelsen.
Att Morsi försökte bortförklara det tre år gamla angreppet som riktat inte mot judar utan Israels politik visar snarare på en annan tendens i dagens Mellan­östern, nämligen att tillåta sig vilka antisemitiska påhopp som helst och ursäkta dem med Israels behandling av palestinierna. Samma ursäkt som används vid attacker mot judar över hela världen, till exempel i Malmö.
Ekmeleddin Ihsanoglu har rätt i att islamofobin är en varböld inte minst i Västeuropa. Han har också en mycket viktig poäng i att en stor majoritet av världens befolkning hålls ”som gisslan” av ett fåtal extremister, i öst som i väst.
Men få forum är så användbara som OIC för att bekämpa den antisemitism som hemsöker delar av det muslimska samfundet. Det är illa om generalsekreteraren inte tar sitt ansvar.
Erik Helmerson