Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 28 februari 2013

Gå med i Nato nu!

Jag har redan på denna blogg skrivit om min åsikt att jag anser att vi skall gå med i Nato. Inte för att de behöver oss utan för att vi behöver dem. I dagens SVD visades denna youtube film om Rysslands parodi på vårt svenska försvar. Ja, jag tro att vårt hot kommer från öster och då Ryssland. Vad var det Malcolm Dixelius sa en gång..."Ryssen är farlig om den blir för svag eller för stark och mellanläget är alldeles för kort". Det mellanläget har vi haft de senaste åren men nu håller Ryssland på och mobilserar igen. Och vad gör vi...lägger ned värnplikten!
Nej, värna Sverige och gå med i Nato!