Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 21 mars 2013

Riksdagens Maritima Nätverk har bildats idag!

Idag vid ett frukostmöte i riksdagen bildades Riksdagens Maritima Nätverk av ledamöter från Trafik -och Näringsutskottet och över blockgränserna. Regeringen har kommit med sin handlingsplan för en konkurrenkraftig sjöfart. Det maritima klustret har kommit med sin Maritima Strategi. Nu är det upp till oss riksdagsledamöter att hålla liv i debatten och kvar frågorna på agendan tills vi har fått vänt trenden med utflaggningen. Lång väg att gå men det finns inget alternativ för annars har vi snart ingen egen sjöfartsnäring kvar i Sverige!

Läs mera i Sjöfartstidningen.