Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 9 februari 2013

Minska på EUs budget och minska deras makt!

Igår enades EU´s statsministrar och presidenter om att minska EU´s långtidsbudget mellan 2014-2020. Utgångsbudet var på  972 Miljarder euro som lanserades på toppmötet i november 2012 . Nu landade budgeten "bara" på 960 Miljarder euro ( 8.244 Miljarder kronor).

Det innebär att Sverige sänker sin avgift till EU från 33 Miljarder kronor till 32 Miljarder kronor. En Miljard kronor ytterligare i vår statskassan istället för EU´s är inte dåligt...MEN har vi glömt vad EU sysslar med och vilka summor som egentligen kan sparas?Att en vecka per månad köra alla papper, tjänstemän och EU parlamentariker till Strasbourg där de skall konferera kostar EU´s skattebetalare 180 Miljoner euro (1,5 Miljarder kronor) per år.Sedan kan vi fundera vidare på alla dessa tjänstemän som leverera metervis av papper och reglementen till alla nationella parlament för att följa. De måste ju göra skäl för sina höga löner. Men är alla papper, direktiv och lagar nödvändiga?

"Det säger EU!" har blivit ett mantra bland oss politiker och andra. Men skall vi inte ifrågasätta att allt mera av den nationella makten flyttas till EU?

Jo, jag gör det och vill att Strasbourg cirkusen skall upphöra, långtidsbudgeten halveras och mera makt till de nationella parlamenten! Absolut politiskt inkorrekt , men detta anser jag!