Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 17 januari 2012

Minnestund för Raul Wallenberg i riksdagen

Det var en fin minnesstund i riksdagen kl 13 idag då det nya året inleddes med en minnestund i kammaren över att det i år är 100 år sedan Raul Wallenberg föddes. Det var många riksdagsledamöter som var där och fick lyssna på dikter skrivna av Tomas Tranströmer och vacker harpo och flöjtmusik av Margareta och Jan Bengtson. Talmannen Per Westerberg höll ett fint anförande om Rauls liv där han bland annat sa följande.." Den man som räddade så många lämnades att rädda sig själv". Det var den 17 januari 1945 som ryssrna tog Raul och sedan dess vet ingen vad som hände med honom. Han var då 32 år gammal. Raul verkade i Budapest bara i ett halvt år, från juli 1944 till den 17 januari 1945. Under den korta tiden räddade han tusentals av judar från en säker död genom att utfärda svenska skyddspass. När jag visar riksdagen för skolklasser brukar jag alltid stanna vid minnesmärket av hågkomsten av Raul i riksdagen som är gjord av Lenke Rothman. Där brukar jag berätta för skolklasserna att det viktigaste är inte att Raul var på rätt plats vid rätt tidpunkt utan att han gjorde rätt. Raul Wallenberg är en person som jag beundrar högt!

Idag kommer vi ihåg hans minne särskilt och hans civilkurage som hjälpte så många till ett liv!