Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 16 januari 2012

Demokratins kämpar!

På bilderna syns Paul Bhatti, Hanny Hanna , Herman Gröhe och jag

Förra veckan var jag i Bryssel på årsmötet i First Step Forum. Alltid lika facinerande att träffa människor som kämpar för att mänskliga rättigheter som yttrande, åsikts och religionsfrihet skall få finnas. Vi delade ut Shabaz Bhattis Freedom Award till Shabaz bror Paul som nu arbetar som Special Advisor till premiärministern i Pakistan. Han flyttade tillbaka till Pakistan efter att hans bror mördades den 6 mars 2011. Lämnade sin klinik i Italien där han arbetade som läkare för att arbeta för minoriternas rättigheter i Pakistan...tog över manteln efter sin bror. Och arbetar där nu med ständigt livvaktsskydd och med pansarglasförsedd bil och hus.Det kostar på i vissa delar av världen att tro på mänskliga rättigheter för alla!

Den andra Freedom Award delades ut till Hanny Hanna, kopt från Egypten . Dr Hanna var med under hela tiden på Tahirtorget och kämpar för att alla minoriter skall få vara med när den nya konstitutionen skrivs och värderas lika. Dr Hanna är den enda kopten som ingår i Revolutions kommitten.

Dessa personer beundrar jag!