Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 19 maj 2010

Bortrövade barn eller försvunna barn - se inbjudan nedan!

Jag har under många år i riksdagen arbetat med de bortrövade barnen...nästa tisdag den 25 maj kommer det att vara ett seminarium i Stockholm just på de Försvunna barnens dag.

Se programmet nedan - Välkomna att komma med!


INBJUDAN TILL SEMINARIUM 25 MAJBORTFÖRDA BARN
SBN, SAKNADE BARNS NÄTVERK, INBJUDER TILL
SEMINARIUM PÅ FÖRSVUNNA BARNS DAG DEN 25 MAJ


Varje år bortförs ett stort antal barn från eller till Sverige. Oftast förs barnet bort av en förälder
mot den andra förälderns vilja och i trots mot rådande domstolsbeslut och vårdnad. Barnet
förvägras även vanligtvis all kontakt med den andra föräldern. SBN vill väcka fokus på hur vi
gemensamt kan arbeta för förhindra bortföranden och hur vi snabbt kan agera för att återföra debortförda barnen. Vi vill hitta nya lösningar, bättre samarbete och få igång en diskusssion mellan myndigheter och drabbade för att förbättra dagens situationInbjudna talare som kommer att medverka:Annelie Enochsson (kd)
Fredrik Lundh (s)
Malin Alfvén, barnpsykolog
Lars H Gustafsson, barnläkare
Margareta Olofsson distriktsordf Rädda Barnen
Representanter från UD
Ia Sweger, familjerättsjurist
Jessica Sandberg, familjerättsjurist
Anders Sjöberg, sektionschef, Rikskriminalpolisens enhet för internationellt samarbete
Representant från Familjevåldspolisen, Stockholm
samt drabbade föräldrar, och barn som nu vuxna berättar om sina erfarenheter.


Anmälan samt frågor: info@saknadebarn.org, information om seminariet: http://www.saknadebarn.org/


Plats: Astoria, Nybrogatan 15, Stockholm, 25 maj 2010 kl 12.30 -17
Seminariet är kostnadsfritt. VÄLKOMNA!
Läs mera på Ekot om att regeringen uppmärksammar detta problem .