Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 11 november 2008

Äktenskapet ÄR mellan EN man och EN kvinna!Nu kanske det är dags att jag bloggar lite om mina åsikter i denna fråga när alla andra skrivit av sig. För det första så anser jag att denna fråga ALDRIG behövt att hamna på en propplista från regeringen. I många andra fall så har vi i alliansen fått höra att denna fråga behandlades inte av de sex arbetsgrupperna innan valet så detta är ingen prioriterad fråga...så har sagts när den för sjönäringen så viktiga tonnagskatten varit uppe för diskussion. I andra fall som den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen som VAR med bland allainsens förslag har man sagt att man inte kommer att behandla den under mandat perioden eftersom den är för känslig. MEN äktenskapsfrågan...DEN kan man behandla....mycket märkligt! Jag reagerade när jag såg propplistan i september och undrade varför den stod på listan när den inte var behandlat i ett alliansutskott eller varit med i en prevalet arbetsgrupp. Frågan är fortfarande obesvarad när man står med facit i hand.....de andra tre allianspartierna har inte viljat lyssna på kristdemokraternas kompromissförslag utan hänvisar frågan till riksdagen för behandling. Mycket märkligt och ett hugg i ryggen för det omtalade allianssamarbetet. Vad som kommer ut av detta är minskad tolerans för de som inte vill viga homosexuella eller för oss som anser att äktenskapet är det naturliga samlevnadsförhållandet och det enda som skall ha epiteten äktenskap.

Vi måste se till hur få det är som kan vara intresserade av ett samkönat äktenskap. Det låter som om det är hundratusentals personer. Medan antalet vigslar har ökat de senaste åren har registrerade partnerskap samtidigt minskat. RFSL hävdar i tryck att 2 - 5 % är homosexuella i Sverige, muntligt 2 % .

SCB:s statistik visar att ytterst få av de homosexuella vill leva i partnerskap. 2007 var det
3 129 552 individer som var gifta och 4 649 individer som levde i partnerskap. Det är bara 0,15 %. Om proportionerna vore lika - utifrån antalet homosexuella - skulle antalet vara 180 000 i partnerskap vid 2 % homosexuella av befolkningen, 450 000 vid 5 %.
Enligt uppgift så har RFSL - cirka 5.000 medlemmar ! Dessa få individer har varit mycket aktiva i att lobba för en samkönad äktenskapsbalk...

Vi har fått minoriternas styre i Sverige!