Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 12 maj 2006

Låt Sjöräddningssällskapet behålla övertaliga stridsbåtar!

I dagens Göteborgs- Posten har jag följande artikel publicerad;

Använd stridsbåtar för sjöräddning

Nu går vi mot ljusare tider, mot sommarsol och båtliv. Vår härliga arkipelag kommer åter att besökas av båtägare för att njuta de korta sommarmånaderna. Varje sommar inträffar det emellertid ett antal olyckor till sjöss och var hade tryggheten funnits om inte Sjöräddningssällskapet (SSRS) med sina resurser existerat?

Idag har Sjöräddningssällskapet 42 000 medlemmar och 65 stationer med sammanlagt drygt 140 räddningskryssare och räddningsbåtar.Mer än 1 500 frivilliga kvinnor och män håller jourtjänst året runt under dygnets alla timmar. Tiden för avgång med båten är mellan 5 och 15 minuter. SSRS utför årligen närmare 5 000 olika uppdrag varav ca 1 300 är sjöräddning, sjuktransporter eller stöttning av kommunala räddningstjänsten. SSRS deltar i närmare 70 procent av alla sjöräddningsinsatser.SSRS gör således en ovärderlig samhällsinsats. SSRS ökar överlevnaden till sjöss utan att det kostar samhället en enda krona. Om du hamnar i nöd i närheten av svenska kusten och får iväg ett nödanrop tar det i medeltal 44 minuter innan du blir räddad. Om du befinner dig på internationellt vatten tar det 86 minuter, och detta till största delen tack vare att SSRS med sina engagerade besättningar satt ett högt mål. Det är betydligt snabbare än den tidsgräns som den socialdemokratiska regeringen satt upp på tre respektive sex timmar. Vi som är skärgårdsbor har alltid räknat med SSRS som en självklarhet.

Hittills har verksamheten klarats med gåvor och frivilliga insatser, men är det inte rimligt att även staten bidrar med något till SSRS viktiga arbete? Så har faktiskt även skett genom att Försvarsmakten lånat tre stridsbåtar typ 90 H till SSRS. Försvarsmakten har emellertid nu planer på att via Sjöfartsverket ta tillbaka just de här tre båtarna senast den 1 juli 2006 för att bygga om dem till ambulansbåtar i Nordic Battle Group. Det verkar som om hemmafronten övergivits! Detta kan inte vara rimligt. Båtarna behövs av SSRS för att rädda liv och assistera vid haverier! Våra farvatten är hårt trafikerade, speciellt under sommaren och SSRS betydelse kan inte nog betonas. Det är viktigt att Sjöräddningssällskapets roll får bestå och att deras verksamhet att rädda liv till sjöss säkerställs. Det är därför inte bara rimligt utan även nödvändigt att man får behålla de tre båtar som lånats av Försvarsmakten. SSRS har länge försökt få till stånd en förhandling för att överta dessa tre båtar. SSRS kan tänka sig att köpa båtarna, ges full dispositionsrätt till dem eller att hyra dem. Tiden håller emellertid på att rinna ut. Vad svarar försvarsminister Leni Björklund?

Annelie Enochson
riksdagsledamot (kd)