Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 22 maj 2006

Det börjar alltid med judarna men slutar aldrig med judarna!

På mina föreläsningar och möten där jag pratar om solidaritet med den enda demokratin i Mellanöstern, nämligen Israel , så brukar jag alltid påpeka hur förföljda och utsatta judarna har varit i historien och hur vi idag kan se en ökande antisemitism. Jag brukar ofta avsluta med orden..." Se er omkring - det börjar alltid med judarna men slutar aldrig med judarna ! ". Detta visar sig med med all tydlighet i landet Iran som länge drivit en hatpropaganda mot judarna och landet Israel. Det var så sent som i våras som deras president Mahmoud Ahmadinejad i ett tal inför tusentals människor förnekade att miljontals judar mördades av nazisterna under andra världskriget. Och senare i ett annat tal inför tusentals studenter önskar han att Israel skall upplånas från världskartan.

Dessa signaler ger mig kalla kårar utefter ryggraden! Vi har hört det förut och nu ser vi det ta form mitt framför ögonen på oss.........nazismen i en ny form.........människokränkande islamistisk fundamentalism!