Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 11 maj 2006

Debatt på Chalmers om studenternas situation
I en strålande solig försommar debatterade alla riksdagspartierna studenternas villkor på Chalmers, måndagen den 8 maj. Jag kände mig stolt över att kunna repesentera ett parti som har den bästa politiken på detta område. Vi , kristdemokrater, vill höja studenternas studiemedel med totalt 1.300 kr . För det är svårt för studenter att leva på 6.900 kr i månaden.

¤Kristdemokraterna vill också slopa takbeloppet för extrainkomster. Det innebär att studenterna skall kunna jobba vid sidan om studierna och under alla lov så mycket de vill, orkar och hinner men ändå kunna behålla sina studiemedel. Eller om de vill ta mindre studiemedel någon termin eller flera terminer för att de hinner arbeta vid sidan om och vid lov så skall det uppmuntras.

¤ Viktigt att kvalitén säkras och höjs i högskolorna. Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för kvalitetssatsningar med Kristdemokraternas budget ( S – 133 miljoner), totalt 1,4 miljarder kr under 2006-2008.

¤ Idag står ca 60.000 studenter i kö för bostad runtom i landet. Kristdemokraterna föreslår att ett nytt investeringsbidrag inrättas för byggande av studentbostäder och avsätter 100 miljoner kr om året för detta ändamål


¤ Kristdemokraterna vill avpolitisera universitets – högskolestyrelser och öka lärosätenas frihet att själva bestämma över verksamheten – inga politiker eller mycket färre än idag i de olika styrelserna!

¤ Kristdemokraterna vill ha fler disputerade lärare och satsar 80 miljoner på detta.


¤ Kristdemokraterna vill se ett kunskapssamhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett viktigt redskap för att möjliggöra detta är att villkoren för högskolestudier är så goda att ingen av ekonomiska orsaker avstår att studera.