Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 6 februari 2006

Polisetik är viktigt!

I lördagens GT hade jag en debattartikel om polisetik. Nedan kan du läsa hela artikeln.

Polisetik

Allmänheten drabbas då den allvarliga brottsligheten eskalerar i Sverige. Men den yrkesgrupp som tydligast märkt detta under en längre tid är den svenska poliskåren, som med bristande resurser under allt större prövningar tvingas bekämpa kriminaliteten.

Polisen är en viktig del i vårt rättssamhälle. Deras vardag är tuff och de får uppleva mycket under ett arbetspass som många av oss aldrig skulle vilja möta eller får möta. De ställs ofta inför svåra avgörande som kan gälla död eller liv. Utan polisens arbete skulle tryggheten för medborgarna snart urholkas. Att jaga förrymda polismördare som vår ineffektiva kriminalvård inte lyckas hålla inlåsta hamnar på polisens bord; en uppgift under psykisk press då våldsbenägenheten ökat och med morden i Malexander i minnet. Poliser utsätts för hot och våld varje dag men en hotad eller slagen polis är ett hot eller våld mot demokratin och mot dig och mig som medborgare då poliskåren med sitt våldsmonopol är satta att vara demokratins förlängda arm.

Med en vardag som kan bestå av våld, lögner, kris och död är det nödvändigt att ha bearbetat de ”mjuka frågorna” för att kunna agera professionellt. Genomtänkta och bearbetade värderingar och en god karaktär är en bra plattform för en polis att agera utifrån. I polisutbildningen skall det därför vara obligatoriskt med ämnen som etik och värderingar. Det skall också vara obligatoriskt med ämnet religionskunskap. I religionskunskapen skall man belysa kristendomen och dess värdegrund samt även andra religioner som finns i Sverige idag. Undervisningen skall vara allsidig och hänsynsfull. Allt för att öka kunskapen hos polisen för att lättare handla rätt i en utsatt situation. Det är viktigt att veta vilken värdegrund som man står på för att snabbt kunna handla i en utsatt situation.

På senare tid har det talats mycket om kårandan inom polisen som ibland gör att kollegor inte anmäler varandra. Och skall poliser utreda brott begångna av poliser? Det återkommande granskandet innebär att det är av största vikt att poliser i olika sammanhang diskuterar etik och där vågar lyfta svåra frågor som handlar om agerande, ansvar och attityd mot de människor de möter. Det är också viktigt att lagarna tar hänsyn till polisernas utsatta situation och att poliserna kan känna sig trygga med att lagstiftaren förstår deras utsatta situation.

I Nordirland har man inom polisen förstått vikten av etik och värderingar och har utarbetat ett etiskt policydokument. I Sverige skulle det också behöva utarbetas ett etiskt policydokument med etiska policyfrågor som ett stöd och hjälp i olika utsatta situationer.

Därför bör etik och värderingar tillsammans med religionskunskap vara obligatoriska ämnen i polisutbildningen och upprättandet av ett etiskt policydokument skapas. Detta skulle leda till tryggare poliser som i sin tur skulle få konsekvenser för brottsbekämpningen på lång sikt och leda till ett tryggare Sverige.