Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 14 april 2014

Vem granskar Uppdrag Granskning?


 Uppdrag Granskning har med dolda kameror smygfilmat vid ett flertal själavårdssamtal. Detta är en etisk gräns som Uppdrag Granskning passerat. Nu återstår fråga - vem granskar Uppdrag Granskning?
 
Läs nedan vad Svenska Evangeliska Alliansen skrivit i sitt pressmeddelande - det är precis så som jag upplever det!
 
Pressmeddelande den 9 april
 
  
Uppdrag granskning agerar som en modern inkvisition
 
-      Det är inte svårt att få reda på vad präster anser om homosexualitet i själavårdssituationer. Intervjua dem!
 
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till Uppdrags gransknings smygfilmning av prästers själavårdssamtal med personer som  påstår sig kämpa med sin homosexualitet.
 
-      Uppdrag granskning menar att de har upptäckt allvarliga missförhållanden som motiverar smygfilmningen av själavårdssamtal som faller under tystnadsplikten. Men de programansvariga vill inte kommentera vilka dessa missförhållandena är. Journalisterna på SVT förväntar sig samma tillmötesgående som de förvägrar prästerna i Svenska kyrkan när de agerar som en modern inkvisition, säger Stefan Gustavsson och fortsätter.
 
-      Det är ingen hemlighet att många präster har en annan syn på sexualitet än de flesta journalister, och i ett öppet och fritt samhälle har var och en rätten att tänka själv. Det finns dessutom olika uppfattningar i Svenska kyrkan i sexualetiska frågor och dessa är väldokumenterade. Så det finns inte mycket att avslöja.
 
-      Det är inte heller olagligt att erbjuda förbön till dem som brottas med sin sexualitet. Hur detta motiverar den form av tvångsbiktning, vilket i förlängningen undergräver förtroendet för en samhällsinstans som varit avgörande vid många  krissituationer, förtjänar ett tydligt svar, avslutar Stefan Gustavsson.
 

För att läsa artikeln på SEA:s hemsida, klicka HÄR.
 
För mer information:
 
Stefan Gustavsson
Generalsekretare, Svenska Evangeliska Alliansen
Mobil: 070-843 31 62

Jacob Rudolfsson
Samordnare, Svenska Evangeliska Alliansen
Mobil: 073-505 22 20