Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 27 januari 2014

Idag är det Förintelsens minnesdag - kom ihåg!

Idag är det åminnelsedagen för Förintelsen . En dag som vi alla bör uppmärksamma på något sätt så att detta inte händer igen. Idag aktuellare än någonsin med den ökande antisemitismen.

Nedan finns en text från en svensk israel boende i Israel och som han skrivit idag. 

"Idag uppmärksammar över 60 länder världen över den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Minnesdagen instiftades 2005 genom en resolution i FN:s generalförsamling. Datumet, den 27 januari, valdes eftersom koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades av den Röda armén på detta datum 1945.

I Israel har man sedan 1953 uppmärksammat den så kallade Minnesdagen för Förintelsen och och hjältemodet på den 27 dagen i månaden Nisan, som infaller i april eller maj. Detta datum valdes för att koppla minnesdagen till upproret i Warsawa-ghettot 1943. Under Staten Israels första år uppfattades det som viktigt att betona att inte alla Förintelsens offer gick “likt lamm som förs bort till slakt” (Jesaja 53:7). Det fanns exempel på hjältemod, på judar som gjorde väpnat motstånd, trots att det var hopplöst.

Den israeliska minnesdagen skulle kanske kunna karaktäriseras som mer av en inre israelisk angelägenhet, medan den internationella minnesdagen fokuserar på de universiella lärdommar som bör dras av Förintelsen. Från ett israeliskt perspektiv var Förintelsen det yttersta beviset på att det judiska folket behöver ett eget land och ett eget försvar. Det internationella samfundet betonar istället behovet av att fostra tolerans och bekämpa främlingsfientlighet. De olika perspektiven står inte nödvändigtvis i motsättning till varandra, men de utgör kanske en del av förklaringen till varför minnet av Förintelsen uppmärksammas på olika datum i Israel och resten av världen.

Med anledning av den internationella minnesdagen för Förintelsens offer landade imorse en stor israelisk delegation i Polen. Gruppen omfattade 60 knessetledamöter och ytterligare mer än 250 dignitärer, däribland den ashkenaziske chefsrabbinen David Lau och HD-domaren Elyakim Rubinstein. Under dagen kommer delelgationen att besöka Auschwitz-Birkenau, där en minnesceremoni kommer att hållas tillsammans med polska parlamentsledamöter. Därefter kommer de folkvalda representanterna från Israel och Polen att hålla en speciell interparlamentarisk session tillsammans med representanter från bland annat USA och Kanada.

Beslutet att förlägga en knessetsession till Auschwitz har emellertid mött motstånd från vissa håll i Israel. Knessetledamoten Moshe Feiglin (Likud) var en av de politiker som aktivt valde att inte resa till Polen för att delta i dagens symboliska evenemang. “Jag tvivlar inte på att det finns en viss erfarenhet, vid ingången till krematorierna, som bara kan upplevas där,” förklarar han. Han menar dock att något mycket viktigare går förlorat när man gör minnet till ett museum. Minnet ska istället vara “något levande som är verksamt inom dig, som påverkar ditt liv och din relation till nationen som mördade dig,” förklarar han. Genom att resa till Polen fritar man det polska folket från ansvar. “Man förmedlar budskapet att det som hände tillhör en annan värld, en som inte längre existerar. Det finns ingen koppling till här och nu. Nu litar jag på det polska folket, nu lever vi i en ny moralisk verklighet. De är inte ansvariga.”

Moshe Feiglins ord kan tyckas hårda, men de representerar ett perspektiv som fortfarande är mycket starkt bland många judar i Israel. Förintelsen gör sig påmind varje dag i Israel, i allt från inrikespolitiska överväganden och i utrikespolitiska beslut till vardagligt småprat. “Hela min mammas familj mördades av tyskarna,” kan någon säga i förbigående, som en bisats i en mening som handlar om något annat. Minnet är personligt, intimt och ovedersägligt, en ständigt närvarande inre röst som påminner om vem man är, var man kommer ifrån och varför man är här. Denna sorts åminnelse har en tydlig funktion, vilken enligt Moshe Feiglin inte kan sägas om dagens omfattande evenemang i Auschwitz-Birkenau."

Paul Widen

Efrat