Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 8 januari 2014

Äntligen - Larmnumret 116 00 är igång!

Vad det känns roligt när något man kämpat för i flera år ÄNTLIGEN  blir verklighet politiskt. Jag har kämpat för att det internationella larmnumret 116 000 för bortrövade barn skall tas i bruk även i Sverige. Har motionerat i riksdagen och på riksting, skrivit debattartiklar mm. Och så IDAG meddelar regeringen att det numret kommer att fungera i Sverige. Nu kommer det att bli svårare att kidnappa barn från Sverige när allmänheten snabbt kan ringa ett nummer och meddela när man ser något som upplevs som ett bortrövande av barn!

Gläds med mig och alla andra som kämpat med mig om detta , som ni på Saknade Barns Nätverk!

Pressmeddelande
8 januari 2014
Socialdepartementet
Försvarsdepartementet

Sverige inrättar larmnummer för försvunna barn - 116 000

Ett larmnummer för försvunna barn, 116000, har tagits i drift på initiativ av regeringen. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten med larmnumret 116 000.
- När barn försvinner från familjer, från förskolor, skolor eller från boenden för ensamkommande flyktingbarn, är varje minut viktig för att sätta in eftersökningsåtgärder. Ibland riskerar olika processer att dröja för länge och ibland är åtgärderna dåligt koordinerade. Frustrerade föräldrar och andra anhöriga känner förtvivlan och behöver i det svåra läget en sammanhållen larmkedja och snabb eftersökning, därför är det angeläget att få ett sådant larmnummer på plats, säger barnminister Maria Larsson.

- I samband med ökande rörlighet över gränserna inom EU är det viktigt att utländska medborgare får bästa möjliga stöd när deras barn förvinner under en vistelse i Sverige. Ett barn som försvinner skapar stor förtvivlan bland föräldrar, anhöriga och andra närstående. Att samhällets larmfunktioner fungerar snabbt och smidigt ska vara en självklarhet, och en förutsättning för att effektiva åtgärder snabbt ska kunna sättas in, säger försvarsminister Karin Enström.

Genom telefonsamtalet ska barnets anhöriga kunna få kontakt med polis och andra myndigheter. Avsikten är att de ska kunna agera skyndsamt för att spåra och hitta det försvunna barnet. Dessutom ska anhöriga vid behov kunna få kontakt med andra aktörer, exempelvis med socialtjänsten och frivilligorganisationer, som kan bistå familjen med mer specifika råd och med stöd av olika slag.

Journumret är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt för dem som behöver stöd. Dessutom ska tjänsten vid behov kunna ge stöd till olika myndigheter som utreder fall med förvunna barn. SOS Alarm ska dygnet runt ta emot samtal om försvunna barn och vidarebefordra samtalen till ansvariga myndigheter.

http://www.regeringen.se/sb/d/18060/a/231523