Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 4 september 2012

Tack alla ni som kom till Göteborg för att visa ert stöd för Israel!

I söndags var det två liknande manifestationer i Stockholm och Göteborg där man ville visa sitt stöd och solidaritet med den enda judiska staten i världen, Israel. Det var ca 250 stycken som mötte upp i regn på Gustav Adolfs Torg i Göteborg för att höra tal och musik.  Här nedan finns delar av mitt tal!

" Idag står jag här som en stolt vän till landet Israel.Jag står här för att visa min solidaritet till den enda judiska staten i världen. Jag står här idag för visa omvärlden att Israel är en bra stat att leva och verka i, en stat som är värd vår kärlek och lojalitet.

Israel är en demokratisk stat med lika rättigheter för all sina medborgare. Det bor ca 7, 8 miljoner personer i Israel varav drygt 20%  är israeliska araber . Enligt Freedom House rankning så är Israel det enda land i Mellanöstern, från Marocko till Afghanistan, som kan rankas som fritt. Israel är det enda land i hela Mellanöstern där de kristna ökar i antal .

Israel är ett av de få länderna i Mellanöstern där de tre monoteistiska religionerna, kristendomen, islam och judendomen, och dess utövare får finnas och praktisera sin religion sida vid sida utan att känna fruktan.  De israeliska araberna är representerade i Knesset med ca 15 % och de finns också i Israels Högsta Domstol, regeringskansliet och i högre akademiska yrken.

Israel har invandrare från 160 länder och har ändå lyckat skapa en nationell identitet. Israel har den största invandringen i världen i förhållande till sin folkmängd. Samtidigt hör Israel till de mindre länderna i världen, 153:e plats, ungefär så stort som Småland ,med mindre än en tusendel av världens befolkning.
4,7% av Israels totala BNP investeras i forskning och utveckling vilket är högst av alla OECD länder i världen. Detta märks bl a genom att flera stora internationella företag har öppnat Forsknings och Utvecklingscenter i Israel, t ex Microsoft. Kvaliteten på forskningen och utvecklingen i Israel rankas, enigt FN-experter, bland de 10 främsta i världen. 

Israel har under sin 64 åriga historia haft 10 nobelpristagare. Under 2000 talet har 6 nobelpris gått till israeliska medborgare, alla i kemi eller ekonomi.
Inget annat land, USA undantaget, har så många företag på den amerikanska Nasdaq-börsen som Israel. Landets satsning på forskning, inkubatorer och entreprenörskap har resulterat i en lång rad teknikinriktade och framgångsrika företag. Israel har fler företag noterad på den elektroniska börsen Nasdaq än alla länder i hela Europa. Detta lilla land ligger i framkant när det gäller företagande, kultur, vetenskap, IT, biomedicin, ekologisk hållbarhet, vattenanvändning och vattenförsörjning.

 Framgångsrika företag som elbilsföretaget ” Better Place” med sitt koncept på bilar, infrastruktur och batterier har nu lanserats stort i Köpenhamn, Australien, Kalifornien och Hawai.

Israel är en av de ledande i världen när det gäller såväl mjukvara som hårdvara till hela IT sektorn och har blivit ett världscentrum för innovationer. Företagsjättar som Apple, Microsoft och Google har gjort stora investeringar i landet. Norra Tel Aviv och Herzliya beskrivs som Israels Silicon Valley. 

Israel har inte stora tillgångar på råvaror som många av dess grannländer i Mellanöstern. Israel har istället fått lita på sin största tillgång hjärnkraft , sin kvalificerade arbetskraft, sina vetenskapliga institut och forskningscentra.

Israel ligger på åttonde plats i medellivslängd. 80.7 år i medellivslängd. Högre än Storbritannien, USA och Tyskland."

 Ja, detta var lite ur mitt tal. Mycket finns alltså att säga om detta land och visst är Israel värd vår respekt!