Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 13 september 2012

Svensk sjöfart är snart ett minne blott!

Under alla mina år i riksdagen har jag arbetat för att den svenska sjöfarten skall utvecklas och utökas i Sverige. Tyvärr har den inte det och under Alliansens tid vid makten så har utflaggningen ökat. Idagsläget har vi 120 fartyg med svensk flagg mot ca 400 stycken 2006. Detta innebär minskade arbetstillfällen, minskade utbildningsplatser till sjöss, mindre inflytande i IMO när det gäller miljö, större sårbarhet för vårt land, forskning försvinner mm. Nu är måttet rågat och vi MÅSTE får en MARIN STRATEGI som heter duga! Det innebär att vi också måste se över Sjöfartsinspektionens avgifter, tonnageskattens införande, kanske ett svenskt internationellt register mm.

Lyssna på dagens EKO där man i slutet av sändningen tar upp denna problematik och där jag är intervjuad.

 http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=83