Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 23 april 2012

Ingen mera trängselskatt!

I dagens DN presenterar centerpartiet ett nytt infrastrukturprogram. Borta är talet om transportövergripande synsätt...inte med en stavelse andas artikeln något om sjöfart som ett viktigt transportslag. Detta trots att kapacitetsutredningen visar att det är det enda av transportslagen som inte har någon kapacitetsbrist och kör miljövänligt! Att införa trängselskatt i Uppsala och Linköping som nämns i artikeln är enögd antibilism som jagar bort småbarnsfamiljer från städerna . Det räcker med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Inför inte en "stadsskatt" som bildar en mur runt våra städer som på medeltiden för att få tillgång till våra vackra städer runt om i landet.

Så här skriver min kristdemokratiska kollega, kommunalrådet Ebba Buch i Uppsala på sin blogg:

-Vi säger nej tack till en ny trängselskatt i Uppsala. En sådan skatt skulle slå emot Uppsalas roll som regional tillväxtmotor och fungerar som en straffskatt på småbarnsfamiljer och landsbygdsbor

- Idén om trängselskatt är inte anpassat efter hur verkligheten ser ut i Uppsala. Som regional tillväxtmotor är Uppsala en långpendlingskommun där människor rör sig in och ut ur staden för att nå sina arbeten. Uppsala län har inte den tätboddhet som skapar utrymme för en kollektivtrafik av den karaktär som finns i t ex Stockholms län. För många pendlare är bilen det enda alternativet. Därför kommer inte trängselskatten bli en morot för att förändra sitt beteende utan endast en straffbeskattning av främst landsbygdsbor och småbarnsfamiljer som är beroende av bilen.

- Vi har en lång väg framför oss i Uppsala innan en trängselskatt skulle kunna bli aktuell. I takt med att Uppsala växer som storstad är det andra trafikpolitiska åtgärder som måste komma till. Framförallt utvecklandet av stomlinjer inom kollektivtrafiken och fördjupat arbete med att förenkla för cyklister. Dessa åtgärder tillsammans med en ytterligare förtätning av staden skulle skapa möjligheter för fler människor att avstå ifrån bilen. Det är en betydligt bättre väg för politiken att gå än att införa nya skatter.

Håller helt med dig Ebba!