Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 21 januari 2011

Riksdagsgruppens studiebesök i sjöfartens GöteborgIdag har en delegation från kristdemokraternas riksdagsgrupp besökt olika sjöfartsnäringar och sjöfack i Göteborg. Med på studiebesöket var representanter från näring -trafik- arbetsmarknad- social- miljö och jordbruksutskotten. Gruppledaren och näringslivsutskottets ordförande Mats Odell ledde vår delegation. Med på studiebesöket var även representant från vår kommunfullmäktigegrupp i Göteborg.Vi hade en otroligt tur med vädret på vår båtresa till redarön Donsö - Göteborg visdae upp sig från sin alla bästa sida! Denna dag har visat på vikten av att Sverige måste snabbt få villkor för en långsiktig , hållbar sjöfartspolitik om handelsflottan skall stanna kvar i Sverige och om sjöfarten åter skall bli en växande näring. Tonnageskatt, regelförenklingar, klassningssällskapens nya roll som inspektörer, internationellt register mm - allt detta måste tittas på , ingen sten får vara för tung att lyfta på eller att flytta på för att näringen åter skall få framtidstro i Sverige samtidigt som sjömännen känner sig trygga i sina arbetsförhållande. Detta måste kunna gå att lösa...men tiden tickar. Kristdemokraterna skall på alla nivåer göra vad vi kan för att få framtidstro i denna viktiga näring i Sverige...lita på det!