Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 11 november 2009

Saknade barns nätverk - en organisation som behöver allas vårt stöd!

Idag har jag haft en träff med nätverket som arbetar med barn som kidnappas från sin vårdnadshavare. Det är ett stort antal svenska barn (minst 100 stycken ) som är kidnappade och lever utomlands. Många har varit borta i flera år och med ingen eller ringa kontakt med sin mamma eller pappa som är kvar i Sverige. Med på mötet var Anna vars pojke Vid kidnappats av sin far till Banja Luka i maj 2008. Vid var då 10 år. Anna har träffat Vid i 10 minuter sedan dess.....detta är helt oaceptabelt! Anna är den förälder som har enskild vårdnad av Vid....och får inte/kan inte få kontakt med sin son....Jag har engagerat mig i dessa fall sedan sommaren 2004 då fem barn från Kungsbacka kidnappades av sin far till Gaza av alla platser! De barnen kom lyckligt och väl hem till Sverige efter ett förskräckligt halvår som fångar hos sin far i Gaza City.Jag skrev en motion om att dessa föräldrar måste få bättre hjälp i sin otroligt utsatta situation och den accepterade riksdagen redan 2006 och tillkänna gavs till regeringen att de måste vara mera effektiva på UD.....inte mycket hänt sedan dess.......Nu är det dags att gå från ord till handling på UD.....blåslampan på dem!