Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 16 september 2009

Riksdagens öppnande - i Storkyrkan

Igår var det riksdagens högtidliga öppnande som börjar med en gudtjänst i Storkyrkan. Det tycker jag är en fin tradition att börja året med att vi är i en kristen kyrka och visar att vi är ett kristet land. MEN något som förvånar mig är att sedan Domprost Åke Bonnier fått ansvar för dessa gudtjänster så har det blivit mera allmänt religiöst med tonvikt på mångreligiöst- det unika i kristen tro med att Jesus dog för oss alla och är världens Frälsare vill man inte visa upp eller tala om - tror aldrig ordet Jesus nämndes igår. Utan man snarare fokuserar på "Det goda som somliga kallar Gud" och annat luddigt - man har "ekumeniska" representanter Imanen Abd al Hagg Kielan från Islamiska Föreningen i Stockholm och kantor Maynard Gerber från judiska församlingen. De medverkar genom att recitera från den judiska liturgin och Koranen....varför skall muslimer recitera Koranen i en kristen gudtjänst? Och varför på Riksdagens högtidliga öppnande? Ordet "Ekumenik" innbär enligt Svenska Akademins Ordbok - Arbeta för enhet och samförstånd inom den kristna kyrkan". . Tror Domprosten alldeles fått om bakfoten vad ordet ekumenik innbär...det är framföra allt inom den kristna kyrkan som ordet ekumenik avser.Varför inte låta andra deler av det kristna trädet, den kristna familjen som företrädare från den katolska eller syrisk ortodoxa vara med och läsa från Bibeln? Eller från våra stora och aktiva Frikyrka - pingtsrörelsen, Missionskyrkan, Baptiskkyrkan??Varför just välja företrädare från andra religioner? Jag anser att andra trosinriktningar gärna kan vara gäster men inte medverka på dessa gudtjänster vid Riksdagens högtidliga öppnande.Domprosten Åke Bonnier håller på att släta ut våra kristna gudtjänster till ett allmängiltigt gods...frågan blir ....skäms han för sin kristna tro?