Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 21 september 2009

Dawit Isak manifestation i Göteborg - lördags
I lördags var det en Dawit Isak manifestation vid "Kopparmärra" - vi var från alla politiska partier i riksdagen och media som pratade...nedan ser du mitt tal.

Tal vid Dawit Isak manifestationen – lördagen den 19 september 2009

Tänk efter alla ni som lyssnar – vad gjorde ni i slutet av september 2001?

Jag tror alla kommer ihåg eftersom det var efter självmordattackerna i Washington på bland annat World Trade Center. Vi minns - eftersom det var en traumatisk upplevelse och vi undrade alla vad som kommer att ske härnäst.

Vi minns eftersom oron var stor i världen och allas blickar var vända mot det fruktansvärda som hände i USA.

Samtidigt med att omvärlden var fokuserad på landet i Väst så passade regeringen i Eritrea på att fängsla reformister och den fria pressens ledande journalister i landet.
En av dessa journalister var den svenska medborgaren Dawit Isak som fängslades söndagen den 23 september 2001.

Det har gått 2918 dagar sedan denna händelse, 2918 dagar när världen delvis återhämtat sig efter terrorattacken i Washington, 2918 dagar när du och jag levt våra dagliga liv, sett nya familjemedlemmar komma, sett äldre familjemedlemmar lämna detta jordeliv, dagar som kommit och gått.

Under alla dessa dagar medan vi levt och lever våra liv har Dawit Isak fått leva sitt liv som fånge under de mest vidriga förhållanden. I en rapport från Amnesty International, (”You Have No Right to Ask”) i juni 2004, kritiseras de omfattande brotten mot mänskliga rättigheter i landet. Rättssystemet är under all kritik och fängelseförhållandena är fruktansvärda. Cellerna är fuktiga, överfulla och hälsovådliga. Fångarna har dålig tillgång till vatten och svälter.

Religionsfriheten är beskuren; bl.a. fängslas kristna och Jehovas vittnen. Mer än 2 000 evangeliska kristna hålls för tillfället fängslade utan rättegång och utan kontakt med omvärlden.

Dawit har under dessa 2918 dagar inte fått se sin familj växa upp, aldrig fått vara med om att nya familjemedlemmar kommit eller att gamla fått lämna, aldrig själv kunna bestämma över hur hans dag skall se ut.

2918 dagar som kommit och gått för oss men som för Dawit varit en lång räcka av dagar fyllda med smärta, oro, sorg och ovisshet.

Denna manifestation är för att Dawit Isak aldrig skall glömmas,
hans medfångar som fängslades samtidigt med honom aldrig skall glömmas.

Vi som ingår i den tvärpolitiska Dawit Isaak-gruppen i riksdagen kräver
att Dawit Isaak skall släppas fri
att svenska representanter omgående skall få träffa Dawit Isaak
att EU:s bistånd till Eritrea skall avbrytas
att demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter skall upprättas i Eritrea