Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 1 juli 2009

Svensk sjöfartspolitik på Almedalsveckan

Befinner mig i Visby och där deltagit bland annat som paneldebattör i Sveriges Redarförenings semninarium om svenska sjöfartspolitik. Alla i panelen var rörande överens om att vi behöver mera politik på detta området och alla saknande regeringsbeslut om tonnageskatt. I brist på detta som innebär ett annat sätt att beskatta bolagen och som alla andra sjöfartsnationer har i EU kommer nu svenska rederier att flytta sina huvudkontor utomlands...det första Donsö rederiet , Tärntank, flyttade för nån vecka sedan till Danmark. Jag är så besviken att detta sker medan vi i alliansen har makten. Vill inte att de av våra svenskaste företag som finns, Donsöredarna, skall tvingas flytta utomlands för att se om sina bolag. Donsöredarna har alltid värnat Sverige, vårt fosterland, våra värderingar och ställt solidariskt upp för vårt land......Anders Borg det är du som är nyckeln.....inför tonnageskatt och gör det fort och nu!!!