Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 19 februari 2009

Sjöfart i bakvattnet?

Här kommer ett pressemeddelande som jag lämnade denna veckan:

Pressmeddelande
Stockholm den 16 februari 2009
Kristdemokraterna

Sjöfarten i bakvattnet?

- Norge seglar om Sverige som sjöfartsnation genom att prioritera sjöfarten som näring. Genom att ändra skattereglerna visar Norges regering en lyhördhet för sjöfartens förutsättningar som jag önskar att också vi kunde uppvisa.

Det sade den kristdemokratiske riksdagsledamoten Annelie Enochson från Göteborg i samband med att Norge ändrat skattereglerna för den retroaktiva beskattningen i tonnageskatten.

- Den tidigare norska regeln innebar att etablerade norska rederier fick en retroaktiv tonnagebeskattning för tio års skatt. Norska rederier var inte sena med att påpeka hur detta innebar en nackdel för dem, men accepterade ändå detta för som pris för att den viktiga tonnageskatten skulle införas. Den norska regeringen införde alltså tonnageskatt men har nu också insett att problemen med den retroaktiva beskattningen behövde bejakas, fortsätter Annelie Enochson.

- I den nya beskattningsformen behöver norska rederier inte uppföra en tredjedel av den retroaktiva beskattningen som skuld utan kan bokföra dem som eget kapital, fortsätter Annelie.

- I Sverige har inte ens tanken på en tonnageskatt vunnit gehör. Anders Borg säger lika blankt nej som socialdemokraterna gjorde under sin långa regeringsperiod. Tonnageskatten är en skatteform näringen efterlyser som i sin frånvaro hotar slå ut svensk sjöfart. Resten av Europa har infört den och Sverige står ensam kvar. Med tanke på att sjöfarten sysselsätter över 200 000 personer i Sverige tycker jag det borde vara prioriterat att vår sjöfart inte hamnar i något bakvatten konkurrensmässigt, avslutar Annelie Enochson.