Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 8 februari 2009

Klostret St Gabriel i Turkiet - vi måste agera snabbare!



Idag var jag på en debatt i Assyriska Föreningens lokaler i Västra Frölunda. Debatten rörde Mor Gabriel klostret i nordöstra Turkiet som islamister i området med Turkiska statens goda minne försöker att annektera. En rättsprocess är på gång. Jag har skrivit en fråga till utrikesministern Carl Bildt om detta och fått svar. Men det måste till mera aktion från Sveriges sida för att kraftfullt markera mot detta hot som de assyriska folket i området och hela världen utsätts för genom denna rättsprocess. Klostret är 1600 år gammalt och fungerar idag som ett undervisningscenter för det assyriska folket i kristdendom och deras historia. Hotet från islamisterna i området som är klanledare i grannbyarna är ett hot mot den kristna minoriteten i Turkiet och alla kristnas kulturarv.


Läs Niro Kunis artikel nedan.




Min fråga till Carl Bildt:

"Den kristna minoritetens situation i Turkiet

Sedan år 2005 för Turkiet medlemskapsförhandlingar med Europeiska unionen. Det grundläggande kravet för att ett kandidatland skall bli accepterat som medlem i EU är att det uppfyller de så kallade Köpenhamnskriterierna. Ett av dessa kriterier är att kandidatlandet skall ha stabila institutioner som garanterar demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättstat och skydd för nationella minoriteter.

S:t Gabriel-klostret i Midyat i sydöstra Turkiet är en mycket viktig religiös och kulturell plats för Turkiets kristna minoritet. Klostret, som grundades för cirka 1 600 år sedan, är en del av det assyrisk-syrianska kulturarvet. Majoritetsbefolkningen i tre omgivande byar verkar nu för att konfiskera delar av klostrets mark. Den turkiska staten har delvis legitimerat dessa anspråk genom att öppna en rättsprocess mot klostret.

Turkiets kristna minoritet, som har utsatts för svåra övergrepp i tidigare historiska skeden, upplever sig mycket pressad av den nu uppkomna situationen. För Turkiets ställning som kandidatland i EU är det av yttersta vikt att landet har ett fullgott minoritetsskydd i enlighet med Köpenhamnskriterierna.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa att Turkiet uppfyller sina åtaganden gentemot landets kristna minoritet?"