Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 23 januari 2009

Ännu en bra artikel om Hamas av Sven Reichman

Läs denna välinformerade artikel

http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/23/malet-israels-invasion-sags-vara-att-desarmera-hamas-men-vilka-ar-de